Bc. Petra Křivová

Diplomová práce

Památník písemnictví na Moravě v letech 2005-2010

The Museum of Literature in Moravia in 2005-2010
Anotace:
Diplomová práce seznamuje s činností Památníku písemnictví na Moravě především v letech 2005-2010. První kapitoly se věnují historii benediktinského kláštera v Rajhradě, ve kterém Památník sídlí. Další části zachycují historii Památníku a jednotlivé aktivity a okruhy jeho činnosti – podobu expozic, sbírkotvornou a publikační činnost, Klub přátel Památníku, literární soutěž, dále propagaci a významné …více
Abstract:
This thesis introduces the activities of The Museum of Literature in Moravia in particular in the period 2005–2010. The first chapters are devoted to the history of the Benedictine monastery in Rajhrad, where the museum is located. Other parts write down the history of The Museum of Literature in Moravia and the various activities and ways of its activity - the form of expositions, collections and …více
 

Klíčová slova

muzeum památník expozice výstavy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta