Nikola Nováková

Bachelor's thesis

Moderní analytické metody na sledování alergenů v potravinách

Modern analytical methods for determination allergens in food
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá potravinovými alergeny. Mezi nejvýznamnější alergeny patří potraviny obsahující lepek, korýši, vejce, ryby, jádra podzemnice olejné, sója, mléko, skořápkové plody, celer, hořčice, sezamová semena, oxid siřičitý a siřičitany, vlčí bob a měkkýši. V první částí je uvedena charakteristika potravinové alergie, příznaky alergické reakce a legislativa České republiky, která …more
Abstract:
Food allergens are the topic of this bachelor thesis. Foodstuffs containing a wheat, a crustacean shellfish, an egg, a fish, a peanut kernel, a soy, a milk, tree nuts, a celery, a mustard, a sesame seeds, a sulphur dioxide and sulphites, a lupin, and a mollusk shellfish are the most important allergens. The characteristics of food allergies, their symptoms and the Czech legislation about food allergens …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Hájek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nováková, Nikola. Moderní analytické metody na sledování alergenů v potravinách. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Farmacochemistry and Medicinal Materials / Farmacochemistry and Medicinal Materials