Mgr. Michal Rajdík

Bakalářská práce

Porovnanie konfliktov o vzácne drevo na Barme a Borneu

Comparison of conflicts over valuable timber: Case studies of Burma and Borneo
Abstract:
After the year 1989 in which the era of bipolarity ended the number of intra-state conflicts significantly rose. In many of them the natural resources played a nonnegligible role. One of these commodities is valuable timber. This bachelor thesis is focused on describing and comparing the conflicts with resources background in Burma and Kalimantan. The first part of work deals with the theoretical part …více
Abstract:
Po roku 1989, ktorým skončilo obdobie bipolarity výrazne vzrástol počet vnútroštátnych konfliktov. V mnohých z nich zohrávali nezanedbateľnú úlohu nerastné suroviny a prírodné zdroje. Jedným z nich je aj vzácne drevo. Práca sa zaoberá deskripciou a porovnaním konfliktov so surovinovým kontextom na Barme a Borneu (jeho indonézskej časti Kalimantanu). Prvá časť práce sa zaoberá teoretickým ukotvením …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia