Jakub Šmíd

Diplomová práce

Realizace přesunu částí celků odbytové koncepce úpravny uhlí Ledvice včetně návrhu zefektivnění

Implementation of Relocation of Parts of the Wholesale Concept in Ledvice Coal Preparation Plant, Including an Efficiency Increasing Proposal
Anotace:
Tato práce se věnuje Úpravně Uhlí Ledvice jakožto jedné z neodmyslitelných součástí hornické činnosti na Teplicku. Popisuje zejména technologii úpravy uhlí. Podrobněji jsou popsány základní úpravnické procesy aplikované v ledvické úpravně a samotná strojní technologie. Hlavní část je věnována zejména zhodnocení modernizačních změn v důsledku ekologických požadavků. Součástí práce je návrh zefektivnění …více
Abstract:
This dissertation focuses on the Ledvice coal preparation plant as one of the inherent parts of mining activity in Teplice region, Czech Republic. Principally, the dissertation describes the technology of coal processing. The specific preparation processes and specialized machinery used in the Ledvice plant are described in detail. The main part of the work is centered around evaluating particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Varady
  • Oponent: Jan Matěják

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství

Práce na příbuzné téma