Bc. Martin Lyčka

Diplomová práce

Telomery a telomeráza v rostlinách vystavených genotoxickému stresu

Telomeres and telomerase in plants exposed to genotoxic stress
Anotace:
Kadmium je významným polutantem, který má řadu negativních efektů na buňku. Jedná se například o tvorbu reaktivních forem kyslíku, DNA zlomů a chromozomových aberací. Několik studií na savcích rovněž poukázalo, že kadmium indukuje zkracování telomer, zvýšení aktivity telomerázy a zvýšenou transkripci genu TERT, genu pro katalytickou podjednotku enzymu telomerázy. Nicméně v případě rostlin jsou dosavadní …více
Abstract:
Cadmium is a significant pollutant, which has many negative effects on the cell. These include the formation of reactive oxygen species, DNA breaks and chromosomal aberrations. Several studies on mammals also pointed out the telomere shortening, increased telomerase activity and the upregulation of the expression of TERT, the catalytic subunit of the enzyme telomerase, in response to the cadmium treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta