Iveta Císařová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s plicní hypertenzí po balónkové plicní angioplastice

Nursing Care of a Patient with Pulmonary Hypertension after Baloon Pulmonary Angioplasty
Anotace:
CÍSAŘOVÁ, Iveta. Ošetřovatelská péče o pacienta s plicní hypertenzí po balónkové plicní angioplastice. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová. Praha, 2019. 66 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelská péče u pacienta s plicní hypertenzí po balónkové plicní angioplastice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se z …více
Abstract:
CÍSAŘOVÁ, Iveta. Nursing care of a patient with pulmonary hypertension after balloon pulmonary angioplasty. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová, Praha 2019. 66 pages. The topic of my bachelor thesis is nursing care in a patient with pulmonary hypertension after balloon pulmonary angioplasty. This thesis is divided into two parts. The theoretical focuses partly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra