Bc. Dominik Toušek

Bakalářská práce

Frontend pro databázi parciálních atomových nábojů

Frontend for partial atomic charges database
Anotace:
Parciální atomové náboje představují důležitý koncept výpočetní chemie. Jsou významným ukazatelem napomáhajícím predikci chemických vlastností molekul. Mezi oblasti jejich využití patří fyzikální chemie, organická chemie a bioinformatika. Hodnoty parciálních nábojů nejsou experimentálně měřitelné, lze je však získat výpočtem. Pro výpočet existuje více přístupů a metod produkujících různé typy nábojů …více
Abstract:
Partial atomic charges represent an important concept in computational chemistry. They are an important indicator, which helps with predicting chemical properties of molecules. Among the areas of their use belongs physical chemistry, organic chemistry and bioinformatics. Values of partial charges can’t be measured experimentally. However they can be obtained by calculation. For the calculations there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat