Antonie Mikešová

Bachelor's thesis

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Composting as a way of handling biologically decomposable waste
Abstract:
Téma bakalářské práce je Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Tato rešeršní práce se zabývá problematikou kompostování a také metodami nakládání s odpady a souvisejícími legislativními předpisy v České republice a v Evropské Unii. Dále se věnuje technologii a technice pro kompostování.
Abstract:
The topic of bachelor´s thesis is „Composting as a way of handling biologically decomposable waste “. This research work deals with composting and describes the method of handling with waste and related legislation in the Czech Republic and in the European Union. Further it describes technology and equipment for composting.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
  • Reader: Pavlína Ondrušová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty