Bc. Nikola Dočekalová

Bakalářská práce

Možnosti rozvoje cestovního ruchu v Šumperku a okolí

Opportunities for tourism development in Šumperk and surroudings
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Možnosti rozvoje cestovního ruchu v Šumperku a okolí“ je zaměřena na popsání charakteristiky a provedení analýzy cestovního ruchu v Šumperku a okolí. Cílem práce je analyzovat potenciál cestovního ruchu, předpoklady pro cestovní ruch a zdůraznit atraktivní turistické cíle v Šumperku a okolí. Pomocí výsledků analýzy navrhnout vhodná doporučení pro další rozvoj cestovního ruchu …více
Abstract:
Bachelor thesis called "Possibilities of tourism development in Šumperk and its surroundings" is focused on the characterization and implementation of tourism analysis in Šumperk and its surroundings. The main aim of the thesis is to analyse the potential of tourism, the prerequisites for tourism and to emphasize attractive tourist destinations in Šumperk and its surroundings. Next aim is to propose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/z5fno/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jitka Mattyašovská
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze