Ing. Lucie Grusová

Bakalářská práce

Bankovní produkty pro retailovou klientelu

Banking products for retails clients
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Bankovní produkty pro retailovou klientelu“ je analýza vybraných finančních institucí zaměřujících se na retailové bankovnictví z hlediska portfolia nabízených služeb a následná komparace jednotlivých produktů pro retailovou klientelu, jakož i zhodnocení akvizičních strategií s konečným výběrem vhodné banky pro různé segmenty retailových klientů. První část práce je věnována …více
Abstract:
The objective of my bachelor´s thesis "Bank products for retail clients" is an analysis of chosen financial institutions that focus on retail banking in terms of service portfolio and subsequent comparison of products for retail clients, also an evaluation of acquisition strategies with final selection of appropriate bank for different segments of retail clients. The first part of the thesis is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Staroň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta