Theses 

Vývoj daní z příjmů podnikatelských subjektů na území České republiky – Bc. Ludmila Drbohlavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ludmila Drbohlavová

Diplomová práce

Vývoj daní z příjmů podnikatelských subjektů na území České republiky

Development of income taxes of business entities in the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se zabývá "Vývojem daní z příjmů podnikatelských subjektů na území České republiky." Tato práce řeší postupy výpočtu daně z příjmů právnických i fyzických osob ve vybraných letech. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je shrnuta současná problematika přímých daní z příjmů právnických a fyzických osob na území EU. Ve druhé a třetí kapitole je analyzován vývoj daní z příjmů podnikatelských subjektů na území České republiky od roku 1848 do současnosti. Předmětem čtvrté kapitoly je komparace daňové zátěže daní z příjmů fyzických osob ve vybraných letech. V páté kapitole je komparace provedena pro výzkum daňové zátěže právnických osob ve stejných časových periodách.

Abstract: Thesis theme deals "Development of income taxes of business entities in the Czech Republic." This work solves the procedures for calculating corporate income tax and individuals in selected years. The work is divided into five chapters. In the first chapter summarizes the issue current rates of direct taxation on business and individuals in the European Union. In the second and third chapter is analyzed the development of tax revenues for businesses in the Czech Republic from 1848 to the present. The subject of the fourth capter is a comparison of the tax burden of natural person in selected years. The fifth chapter is the comparison made for research tax burden on legal person in the same time periods.

Klíčová slova: daňové sazby v Evropské unii, Ministerstvo říšských financí, "Englišova reforma", důchodová daň, všeobecná výdělková daň, živnostenská daň, daň ze zisku, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, míra daňové zátěže, výsledek hospodaření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33613 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

Drbohlavová, Ludmila. Vývoj daní z příjmů podnikatelských subjektů na území České republiky. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:55, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz