Olga Gheorghiev

Master's thesis

The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom

Ekonomický nacionalismus v rámci Evropské unie a Jednotného trhu: případové studie Francie, Německa a Spojeného kralovství
Abstract:
Tato práce se zabývá fenoménem ekonomického nacionalismu v rámci tržních interakcí různých ekonomických modelů Evropské unie. První kapitola nabízí přehled interpretací konceptu ekonomického nacionalismu v různých historických obdobích se zaměřením na minulé století. Zároveň uvádí nové formy ekonomického nacionalismu, které jsou specifické pro kontext evropské integrace a kterým je tato práce věnována …more
Abstract:
This paper examines the phenomenon of economic nationalism within market interactions of different economic models of governance in the European Union. The first section offers a retrospective of economic nationalism interpretations at different periods of time, with a focus on the past century. It also introduces the reader to new forms of economic nationalism, particular for the European integration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Nicolas Maslowski
  • Reader: Petr Pavlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45032