Theses 

The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom – Olga Gheorghiev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Olga Gheorghiev

Diplomová práce

The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom

Ekonomický nacionalismus v rámci Evropské unie a Jednotného trhu: případové studie Francie, Německa a Spojeného kralovství

Anotace: Tato práce se zabývá fenoménem ekonomického nacionalismu v rámci tržních interakcí různých ekonomických modelů Evropské unie. První kapitola nabízí přehled interpretací konceptu ekonomického nacionalismu v různých historických obdobích se zaměřením na minulé století. Zároveň uvádí nové formy ekonomického nacionalismu, které jsou specifické pro kontext evropské integrace a kterým je tato práce věnována. Dále je studie zaměřena na specifičnosti evropského ekonomického modelu a na jeho vztah se státní ekonomickou intervencí. Tato kapitola je rovněž pokusem o identifikaci kompetencí Evropské komise a jejích instrumentů v tomto směru, s důrazem na klíčové ekonomické sektory a na hlavní formy státní intervence. Poslední část poskytuje přehled národních regulatorních tradic třech evropských ekonomických modelů (britského, německého, francouzského) a identifikuje přístupy k ekonomickému nacionalismu v rámci těchto modelů.

Abstract: This paper examines the phenomenon of economic nationalism within market interactions of different economic models of governance in the European Union. The first section offers a retrospective of economic nationalism interpretations at different periods of time, with a focus on the past century. It also introduces the reader to new forms of economic nationalism, particular for the European integration context and which ultimately represent the subject of this paper. Next the study focuses on the particularities of the European economic model and its relation to state interventionism. It also attempts to identify EU's mandate of action and instruments in this direction, with a special attention to the key economic sectors and dominant forms of interventionism. The last chapter provides a closer look at national regulatory traditions of three economic models: British, German and French and traces approaches to economic nationalism within these distinct models of economic governance.

Klíčová slova: ekonomický nacionalismus, Jednotný trh, ekonomické modely

Keywords: economic nationalism, Single market, economic models

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Nicolas Maslowski
  • Oponent: Petr Pavlík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45032


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:54, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz