Jakub HOŘAVA

Bakalářská práce

KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLASTOVÝMI ODPADY

Contamination of the environment by plastic waste
Anotace:
Plastový odpad se stal velkým problémem pro přírodu. Je třeba zkoumat příčiny tohoto problému, zhodnotit důsledky pro životní prostředí a zabývat se řešením, jak plastový odpad z přírody odstranit. Tato práce se zabývá studiem plastů z environmentálního hlediska. Jsou zde charakterizovány základní druhy plastových polymerů, lokalizován světový plastikářský průmysl a popsány způsoby nakládání s plastovým …více
Abstract:
Plastic waste has become a serious problem for a nature. It is necessary to examine causes of this problem, valorize consequences for natural environment and solve how eliminate plastic waste from a nature. The thesis deals with plastics from an environmental aspect. There are characterized the main types of plastic polymers, the global plastics industry is located and ways of dealing with plastic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘAVA, Jakub. KONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLASTOVÝMI ODPADY. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta