Bc. Lenka Fibichrová

Diplomová práce

Plán marketingové komunikace zaměřený na Corporate Identity pro nově vznikající firmu

Plan of Marketing Communication Focus on Corporate Identity for a Newly Arising Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit plán marketingové komunikace s využitím prvků firem-ní identity pro nově vznikající firmu působící v hostinském odvětví. První část je věnována rozboru literárních pramenů vztahující se k problematice firemní identity a její roli při tvorbě plánu marketingové komunikace. V následující části je před-staven podnik a jeho tržní prostředí, které bylo podrobeno analýzou …více
Abstract:
This diploma thesis aims to create marketing communication plan with the use of the fea-tures of corporate identity for the newly formed company which is active in hospitality industry. First part includes analysis of the literary sources that relates to issues of corporate identity and its role in creating marketing communication plan. In the next part the company is in-troduced and also its market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Bijota

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fibichrová, Lenka. Plán marketingové komunikace zaměřený na Corporate Identity pro nově vznikající firmu. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing, specializace Design management