Bc. Michaela Závodná

Diplomová práce

Mediální obraz libyjského konfliktu ve zpravodajstvi Čt, AJE a CNN: komparativní obsahová analýza

Media Image of the Libya Conflict on ČT, AJE and CNN news
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem libyjského konfliktu ve zpravodajství televizních stanic ČT, Al-Jazeera English a CNN. Cílem je popsat a porovnat formální i obsahové postupy, které uvedená média používala při konstruování libyjské agendy. V širším smyslu autorka ukazuje, jak výsledný mediální obraz ovlivnily žurnalistické rutiny a jak do něj intervenovalo odlišné kulturní prostředí, z nichž …více
Abstract:
This master's thesis deals with the media image of the Libya conflict on ČT, Al-Jazeera English and CNN news. The aim is to describe and compare both formal procedures and procedures oriented toward contents. In a broader sense the author shows how a final media image was shaped by journalistic routines and in what way different cultural environments intervened. The thesis works with theory of journalistic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií