Bc. Michaela Závodná

Master's thesis

Mediální obraz libyjského konfliktu ve zpravodajstvi Čt, AJE a CNN: komparativní obsahová analýza

Media Image of the Libya Conflict on ČT, AJE and CNN news
Abstract:
Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem libyjského konfliktu ve zpravodajství televizních stanic ČT, Al-Jazeera English a CNN. Cílem je popsat a porovnat formální i obsahové postupy, které uvedená média používala při konstruování libyjské agendy. V širším smyslu autorka ukazuje, jak výsledný mediální obraz ovlivnily žurnalistické rutiny a jak do něj intervenovalo odlišné kulturní prostředí, z nichž …more
Abstract:
This master's thesis deals with the media image of the Libya conflict on ČT, Al-Jazeera English and CNN news. The aim is to describe and compare both formal procedures and procedures oriented toward contents. In a broader sense the author shows how a final media image was shaped by journalistic routines and in what way different cultural environments intervened. The thesis works with theory of journalistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií