Bc. Michaela Foltýnová

Bakalářská práce

Analýza společného motivu otcovské lásky v románech Josefa Knapa Dívčí hlas a Vzdálená země

Analysis of the common motive of fatherly love in Josef Knap's novels The Girl's Voice and The Away Land
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o literárním díle jednoho z nejvýznamnějších českých ruralistů – Josefa Knapa. Tento autor je znám svým kladným vztahem k rodné půdě. Hlavním tématem práce však bude analýza románů Dívčí hlas a Vzdálená země, a to se zřetelem na vztah mezi otcem a dcerou. Představuje ovšem i autorův život a jeho tvorbu obecně.
Abstract:
This bachelor’s work deals with a literary work of one of the most important Czech Ruralist - Josef Knap. This author is known for his positive attitude to his native land. The main topic of this thesis will analyze novels Dívčí hlas (The Girl’s Voice) and Vzdálená země (The Away Country), taking into account the relationship between father and daughter. However, it represents the author's life and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.