Jan STEHLÍK

Bakalářská práce

Bakalářská práce Klášter premonstrátů Teplá - historie a současnost

Premonstratensian Monastery in Teplá - history and present
Anotace:
Ústředním cílem bakalářské práce je provedení charakteristiky historického vývoje Kláštera premonstrátů v Teplé a dále vylíčení současného dění tohoto kulturního a duchovního centra v oblasti západních Čech.
Abstract:
The central aim of this thesis is to implement the characteristics of the historical development of the Premonstratensian Monastery in warm and then portray current events of the cultural and spiritual center of Western Bohemia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEHLÍK, Jan. Bakalářská práce Klášter premonstrátů Teplá - historie a současnost. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická