Hana BARTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Problematika zasněžování a její vliv na složky životního prostředí ve vybraném území jižních Čech

The issue of snowing and its impact on environmental components in the selected area of South Bohemia
Anotace:
Cílem bakalářské práce je v obecné části zhodnotit problematiku čerpání vod dle současné vodoprávní praxe a dle pravidel nakládání s vodami v ČR. Práce bude v druhé části zaměřena na vybraný region v jižních Čechách, kde se zaměří na problematiku umělého zasněžování technickým sněhem, která významně zasahuje do vodního režimu krajiny, toků a nepřímo může ovlivňovat i další složky životního prostředí …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is in general to evaluate the issue of water drawdown according to current water law practice and according to the rules of water management in the Czech Republic. In the second part, the work will focus on the selected region in South Bohemia, where it will focus on the issue of artificial snow snow, which significantly affects the water regime of the landscape, flows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Hana. Problematika zasněžování a její vliv na složky životního prostředí ve vybraném území jižních Čech. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Geografie - Biologie a environmentální výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iufv6y iufv6y/2
30. 4. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
1. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.