Bc. Marie MURŽÍNOVÁ

Diplomová práce

Znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků v intenzivní péči o problematice měření hemodynamiky

Knowledge of paramedical personnel in the intensive care of hemodynamics measurement
Anotace:
Diplomová práce byla zaměřena na úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků v intenzivní péči v problematice měření hemodynamiky. Cílem diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice měření hemodynamiky. Dílčími cíli bylo zjistit, zda se úroveň znalostí liší v závislosti na dosaženém vzdělání, na absolvování specializačního studia v intenzivní …více
Abstract:
The thesis was focused on the level of knowledge of paramedical staff in the intensive care in the field of hemodynamic measurement. The aim of the thesis was to determine the level of knowledge of paramedical staff in the intensive care in the field of hemodynamic measurement. The partial aims were to determine whether the level of knowledge differs depending on the education received, whether it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Andrea Vilímková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MURŽÍNOVÁ, Marie. Znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků v intenzivní péči o problematice měření hemodynamiky. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta