Theses 

Analýza současného stavu a možností rozvoje hipoturistiky v jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a blízkém okolí – Bc. Pavla Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavla Svobodová

Diplomová práce

Analýza současného stavu a možností rozvoje hipoturistiky v jižní části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a blízkém okolí

Analysis of Current Situation and Possibilities of Development of Hipotourism in the South Moravian Karst and the Protected Landscape Area

Anotace: Diplomová práce je předkládána na téma Analýza současného stavu a možností rozvoje hipoturistiky v jižní části CHKO Moravský kras a blízkém okolí. Diplomová práce byla zpracována na Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Mendelovy univerzity v letech 2016-2018.Tato práce se zabývá problematikou jezdeckého cestovního ruchu, hipoturistikou. Tento druh cestovního ruchu je nejčastěji spojován s doprovodným venkovským cestovním ruchem-agroturistikou V první části byl zpracován literární přehled problematiky rekreačního využívání krajiny v České republice a zahraničí včetně nových trendů v oblasti hipoturistiky, dále byla provedena komplexní analýza podmínek, charakteristik a vlastností řešeného území včetně přírodních podmínek. V druhé části byl proveden průzkum, setkání s vedoucími řešených úseků a vypracován návrh opatření pro zvýšení rekreační aktivity řešeného území v oblasti hipoturistiky, základní kalkulaci navržených opatření a možné zdroje financování. Na závěr je přiložena mapová, výkresová a tabulková dokumentace.

Abstract: The thesis is presented on the topic Analysis of the current state and possibilities of development of hippotourism in the southern part of the Moravian Karst and the surrounding area. The diploma thesis was prepared at the Institute of Civil Engineering, Landscape Design and Protection of Mendel University in the years 2016-2018. This work deals with the issue of equestrian tourism, hippotourism. This type of tourism is most often associated with accompanying rural tourism and agrotourism. The first part was elaborated literature overview of the problem of recreational land use in the Czech Republic and abroad, including emerging trends in horseback riding, followed by a comprehensive analysis of the conditions, characteristics and properties of the area, including natural conditions. In the second part of the survey was conducted, meetings with the heads of road sections and proposing measures to enhance the recreational activities of the area in horseback riding, basic calculation of the proposed measures and possible funding sources. Finally, map, drawing and table documentation are attached.

Klíčová slova: využívání krajiny, analýza podmínek, nová zařízení pro rekreaci, rekreace

Keywords: condition analysis, recreation, new recreational facilities, landscape use

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Fialová, MSc Ph.D.
  • Oponent: Kristýna Šebková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/60211 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz