Theses 

Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu – Veronika Veselková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Veronika Veselková

Bakalářská práce

Motivace a spokojenost u středně zdravotnického personálu

Motivation and job satisfaction of non - medical staff

Anotace: Bakalářská práce se zabývá motivací a spokojeností u středně zdravotnického personálu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k vysvětlení teoretických východisek, zejména motivace, pracovní motivace, vybraných teorií pracovní motivace a pracovní spokojenosti. Na základě poznatků z teorie je zpracována praktická část. Hlavním cílem praktické části je analýza celkové motivace a spokojenosti u středně zdravotnického personálu v pražské fakultní nemocnici. Motivace a spokojenost jsou zjišťovány pomocí dotazníků. V závěru práce dochází k vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a stanovených cílů, k ověření správnosti hypotéz a k navržení opatření pro zlepšení spokojenosti u nelékařských profesí ve zdravotnictví.

Abstract: This bachelor's thesis deals with the motivation and job satisfaction of non - medical staff in healthcare. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part explains the theoretical bases, especially motivation, work motivation, selected theories of motivation and job satisfaction. On the basis of theoretical knowledge is written up the practical part. The main aim of this thesis is the analysis of motivation and job satisfaction of non - medical staff in Prague university hospital. Motivation and job satisfaction are researched by questionnaires. Finally the thesis consists of an evaluation of results questionnaires, assessment the stated aims, verification of the correctness of hypotheses and proposals of measures for improvement satisfaction of non - medical staff in healthcare.

Klíčová slova: Výzkum, Zdravotnictví, Nelékařský personál, Povolání, Nespokojenost, Spokojenost, Motivace

Keywords: Research, Healthcare, Non, medical staff, Profession, Dissatisfaction, Satisfaction, Motivation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Emilie Franková
  • Oponent: Kateřina Půbalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65787

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 13:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz