Radek Huber

Bakalářská práce

RTS Herní engine

RTS Gaming Engine
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vývoj vlastního herního enginu pro tvorbu RTS her. Funkce tohoto enginu jsou ukázány v~jednoduché strategické hře. Bakalářská práce je složena z~teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na popis tří existujících a velmi rozšířených herních enginů. V~praktické části je popsána analýza požadavků, návrh architektury, postup implementace, použité technologie …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to make the own game engine for creating RTS games. Functions of this engine are shown in the simple strategic game. Bachelor thesis is composed of a theoretical and practical part. The theoretical part is focused on description of three existing and highly spread game engines. In the practical part is described requirement analysis, architecture design, implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Patrik Dubec
  • Oponent: Marek Běhálek, Marek Běhálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika