Theses 

Migrace židovského obyvatelstva ve 20. století – Bc. Monika Juráňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Juráňová

Diplomová práce

Migrace židovského obyvatelstva ve 20. století

Migration of Jewish population in the 20th century

Anotace: V diplomové práci Migrace židovského obyvatelstva ve 20. století se budu zabývat zejména tím, kde a za jaké situace probíhala židovská migrace ve zmíněném období. Dále uvedu základní fakta týkající se migrace, židovského národa, judaismu a sionismu. V úvodní kapitole nastíním, proč jsem si vybrala právě toto téma. Následně vymezím cíle, použité metody a základní pojmy. Dále zpracuji kapitolu Historický vývoj židovského národa ve 20. století, kde stručně shrnu historický vývoj židovské menšiny do konce 19. století a dále se budu zabývat historií Židů ve 20. století. Hlavním cílem bude zpřístupnění, sumarizace, zpřehlednění a grafické zpracování problematiky rozmístění a migrace židovského obyvatelstva ve 20. století.

Abstract: In my diploma thesis dealing with Migration of Jewish population in the 20th century I will concentrate primarily on where and which situation was the migration in progress in the mentioned period. Then I will introduce basic facts about migration, Jewish nation, Judaism and Zionism. In the opening section I will explain why I choose this topic. Then I will define the goals, used methods and fundamental terms. Next I will compile chapter Historical Evolution of Jewish nation in the 20th century, in which I will briefly sum up historical evolution on Jewish minority to the end of the 19th century and then I will concentrate deal with history of Jews in the 20th century. The main goal is to access, sumarize, open up and graphical process the theme of dislocation and migration of Jewish population in the 20th century.

Klíčová slova: Židé, migrace, 20. století, holokaust, Jews, migration, 20th century, holocaust

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:06, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz