Barbora Stroukalová

Diplomová práce

Temná tržiště: podnikání a inovace za hranou zákona

Dark Markets: Entrepreneurship and Innovation Beyond the Law
Anotace:
Temná tržiště se v posledních letech stala zájmem nejen svých uživatelů, ale také autorit a akademické obce. Tato práce se na dark markety dívá pohledem teorie podnikání a přichází se třemi hypotézami. První hypotézou této práce je tvrzení, že podnikání na dark webu se od tradičního podnikání významně liší. Tato hypotéza je ověřena pomocí komparativní analýzy …více
Abstract:
In recent years, dark markets have become a concern not only for their users, but also for authorities and academia. This work looks at dark markets using the theory of entrepreneurship and comes up with three hypotheses. The first hypothesis of this work is the claim that doing business on the dark web differs significantly from traditional businesses. This hypothesis is verified by comparative analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Stanislav Richter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77316

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management