Lukáš CVOREŇ

Bakalářská práce

Zahraniční politika USA vůči Latinské Americe

U.S. Foreign Policy Towards Latin America
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je zahraniční politika USA vůči Latinské Americe. USA považovaly oblast Latinské Ameriky za přirozenou sféru vlivu již od roku 1823, kdy byla vyhlášena Monroeova doktrína. Geografická poloha Latinské Ameriky, která se nachází v západní hemisféře, tak učinila z tohoto regionu předmět zájmu amerických administrativ. Zejména s nastupujícím vlivem komunismu po konci …více
Abstract:
The main topic of this thesis is the US foreign policy towards Latin America. The US has considered Latin America a natural sphere of influence since 1823, when the Monroe Doctrine was proclaimed. The geographic location of Latin America, located in the Western Hemisphere, has made the region a focus of US administration. Especially with the emerging influence of Communism after the end of World War …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVOREŇ, Lukáš. Zahraniční politika USA vůči Latinské Americe. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/