Bc. Petr Jiřík

Master's thesis

Ostraha vnějších a vnitřních hranic EU a role FRONTEX

Guarding of External and Internal Borders of the European Union and Tasks of FRONTEX
Abstract:
Diplomová práce „Ostraha vnějších a vnitřních hranic EU a role FRONTEX“ zpracovává právní aspekty ochrany a ostrahy hranic Evropské unie. Práce obsahuje vymezení státních hranic a možnosti jejich ochrany na příkladech z praxe. Následně je věnována pozornost spolupráci v rámci Evropské Unie v oblasti vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve vztahu k zabezpečení vnitřních a vnějších hranic …more
Abstract:
Diploma thesis ʺGuarding of External and Internal Borders of the European Union and Tasks of FRONTEXʺ deals with legal aspects of border protection and guarding of the borders of the European Union. Thesis defines state borders and shows possibilities of their securing in examples from practice. After that the attention is paid to cooperation in European Union in the Area of freedom, security and justice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta