Štěpán Sem

Bakalářská práce

Možnosti přímého zpracování formátů ODF/OOXML v XSLT

The possibility of direct ODF/OOXML format processing in XSLT
Anotace:
Cílem této práce je umožnit pracovat a archivy XML dokumentů a souvisejících dat přímo pomocí XML nástrojů, například XSLT procesorů. Zejména se jedná o zpracování ODF a OOXML formátů. Celý archiv bude reprezentován jediným XML dokumentem, který bude přímo obsahovat XML dokumenty z vnitřku archivu a případně binární data překódovaná do base64. Reprezentace bude vytvářena parserem implementovaným v …více
Abstract:
The aim of this thesis is to allow to work with XML document archives and related data directly by the help of XML tools, e.g. XSLT processors. It is particularly about ODF and OOXML format processing. The whole archive will be represented by only one XML document, which will directly include XML documents from the inside of the archive and base64 encoded binary data eventually. The representation …více
 

Klíčová slova

ZIP XSLT SAX

Keywords

ZIP XSLT SAX
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiří Kosek
  • Oponent: Petr Nálevka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13819

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.