Theses 

Osobní prodej - efektivní nástroj prodeje – Bc. Julie Jílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Julie Jílková

Diplomová práce

Osobní prodej - efektivní nástroj prodeje

Personal Selling: An Effective Selling Technique

Anotace: Tématem mé diplomové práce je osobní prodej jako efektivní nástroj prodeje. Teoreticko-metodologická část v souladu se stavem aktuálních teoretických poznatků zachycených v odborné literatuře přináší vysvětlení základních pojmů vztahujících se k dané oblasti a specifikaci všech důležitých okolností, které oba hlavní aktéry prodeje, tj. prodejce i zákazníka, při prodejním procesu zásadním způsobem ovlivňují. Praktická část je zaměřena na detailní analýzu typických modelových prodejních situací a navrhuje koncepční i obsahové změny za účelem zlepšení současného stavu.

Abstract: The diploma thesis deals with personal selling as an effective selling technique. In harmony with the current status of theoretical findings reflected in professional literature, the theoretical-methodological part elucidates fundamental terminology and specifies all important factors influencing fundamentally both the main actors, i.e. the seller and the buyer, in the selling process. The practical part focuses on a detailed analysis of typical sample selling situations and proposes both conceptual and content changes with the objective to improve current situation.

Klíčová slova: Historie prodeje, historie obchodu, prodejní proces, poprodejní servis, komunikace, psychologie prodeje, duševní výbava prodejce, sebepojetí, entuziasmus, školení prodejních dovedností.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz