Bc. Markéta Smočková

Bakalářská práce

Postoje a zkušenosti studentů Univerzity Pardubice s návykovými látkami

Attitudes and Experiences of Students of the University of Pardubice with Addictive Drugs
Anotace:
Práce pojednává o návykových látkách. Návykové látky jsou rozděleny dle tří typů dělení do skupin návykových látek podle vlivu na člověka a jejich legálnosti. Vybrané druhy návykových látek jsou zde popsány z hlediska jejích historie, užívání, vzhledu a vlivu na člověka. Krátce je zde rozebrána ekonomická stránka návykových látek. V praktické části jsou následně popsány postoje studentů Univerzity …více
Abstract:
Thesis dissert on addictive drugs. Addictive drugs are divided by three types of dividing into groups of addictive drugs according to their effect on human and their legality. Chosen types of addictive drugs are described from the point of view of their history, usage, appearance and effect on human being. The economic side of addictive drugs is dissected in brief in this thesis. In practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smočková, Markéta. Postoje a zkušenosti studentů Univerzity Pardubice s návykovými látkami. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická