Bc. Karla Grenarová

Diplomová práce

Identifikace rozvojových možností rekreační oblasti Olešná

Identification of development possibilities of recreation area Olešná
Anotace:
Tato závěrečná práce se zaměřuje na odhalení rozvojových možností v rekreační oblasti Olešná. Počátek práce poodhaluje teoretická východiska marketingu spolu se situační analýzou, marketingovým výzkumem a v neposlední řadě okolnosti specifické k cestovnímu ruchu a služeb. Praktická část následně také vychází z teoretických stanovisek a analýzy, která poodhaluje kouzlo rekreační oblasti Olešná. Která …více
Abstract:
The lines of this thesis focus on revealing development opportunities in the recreation area Olešná. The beginning of the work reveals the theoretical foundations of marketing along with situational analysis, marketing research and, last but not least, circumstances specific to tourism and services. The practical part is then based on theoretical opinions and analysis, where it reveals the charm of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Lenka Švajdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání