Bc. Jiří KOTAS

Diplomová práce

Zabezpečovací zařízení pro rodinný dům

Security equipment for family house \nl{}
Anotace:
Diplomová práce analyzuje možnosti zabezpečení rodinného domu. Praktická část se věnuje porovnání tří zabezpečovacích ústředen z pohledu funkčních vlastností a finanční rozvahy. Nedílnou součástí proovnání bude měření časového úseku potřebného k přenosu informace o narušení a vytvoření laboratorního protokolu a laboratorního postupu, které homou využívat studenti UTB.
Abstract:
Thesis is analyzing possibilities of safety family house. Practical part is compassion of three preventive centrals from view of functional characteristics and financial balance-sheet. Part of this comparison is also measuring of time needed to transmission information about security breach and creating lab record and lab procedure, which can be used by UTB students.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 20667

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTAS, Jiří. Zabezpečovací zařízení pro rodinný dům. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.