Tereza ČERNÁ

Bakalářská práce

Kompetence sociálního pracovníka ve věznici

Competence of a social worker in prison
Anotace:
Práce se zabývá kompetencemi sociálního pracovníka ve vězeňském prostředí. Cílem práce je na základě analýzy činnosti sociálního pracovníka ve věznici identifikovat základní kompetence pro tuto činnost. Pro zjišťování dat byla zvolena kvantitativní metoda šetření, pomocí dotazníků, které vyplnili sociální pracovníci, ale také zaměstnanci, kteří s nimi úzce spolupracují (vychovatelé, psycholog a další …více
Abstract:
The work deals with the competencies of social workers in the prison environment. The aim of this work is based on the analysis activities of a social worker at the prison to identify basic competencies for this activity. The survey data was quantitative method of investigation, using a questionnaire completed by social workers, but also workers who collaborate closely with them (educators, psychologists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Tereza. Kompetence sociálního pracovníka ve věznici. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická