Alexandra Mihálechová

Bakalářská práce

Finanční analýza vybraného podniku

Financial analysis of the selected company
Abstract:
Annotation MIHÁLECHOVÁ, Alexandra. Financial analysis of the selected company The Institute of Hospitality Management in Prague: 2018. 65 pages The bachelor´s dissertation is about the financial analysis of the company spicybrown s.r.o. It examines the financial situation using the financial statements (balance sheet and profit and loss statement) from 2012 to 2016. The first part of the bachelor´s …více
Abstract:
Abstrakt MIHÁLECHOVÁ, Alexandra. Finančná analýza vybraného podniku. Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. 65 počet strán Bakalárska práca je o finančnej analýze firmy spicybrown s.r.o. Skúma finančnú situáciu s použitím finančných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) od roku 2012 do roku 2016. Prvá časť bakalárskej práce tvorí teoretickú časť finančnej analýzy, zaoberá sa charakteristikou zdrojov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/x4xz3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze