Bc. Veronika Kajuková

Bakalářská práce

Nehmotné kulturní dědictví a jeho využití v cestovním ruchu

Intangible cultural heritage and use for tourism
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje Nehmotnému dědictví UNESCO a jeho využití v cestovním ruchu. Cílem práce je analyzovat, zda cestovní kanceláře a agentury využívají nehmotné dědictví UNESCO do svých zájezdových balíčků. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zaměřuje na popis cestovního ruchu, jeho systém a typologii. Dále se zabývá cestovními kancelářemi a agenturami. Popisuje destinační management …více
Abstract:
The Bachelor thesis is devoted to the Intangible Heritage of UNESCO and its use in tourism. The aim of the work is to analyse whether tour operators and agencies use intangible UNESCO sites in their packages. The work is divided into three parts. The theoretical section focuses on the description of tourism, its system and typology. It also deals with travel agencies, destination management and UNESCO …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/yu86p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Fišer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Cestovní ruch