Bc. Lenka Otoupalová

Master's thesis

Přezkoumání hospodaření územního samosprávního celku

Review of Money Management of a Territorial Self-governing Unit
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou kontroly ve veřejném sektoru, a zaměřuji se především na přezkoumání hospodaření obcí. V teoretické části vysvětluji základní pojmy týkající se obce a jejího hospodaření, postupně popisuji a analyzuji jednotlivé typy kontrol, jejich vývoj, platnou legislativu a průběh kontrol. V praktické části jsem se zaměřila na přezkoumání hospodaření konkrétní obce …more
Abstract:
This bachelor thesis concerns review of public sector, particularly review of money management of a municipality. Within the theoretical section the basic terms concerning municipality and its money management are explained and types of reviews their development and procedures together with relevant legislation are analyzed. The application section deals with review and assessment of money management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Mach
  • Reader: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní