Adam Hrazdíra

Diplomová práce

The impact of Foreign Direct Investment from the European Union to Singapore

Dopad přímých zahraničních investic z Evropské unie na Singapur
Anotace:
Cílem práce je zjistit dopad toků PZI z Evropské unie na Singapur. Analýza se soustředí na období mezi roky 1995 až 2013. Práce začíná přehledem relevantní literatury. Nejvýznamnější efekty a hlavní determinanty PZI jsou shrnuty do tabulek. Empirická část se soustředí na trendy PZI v Singapuru s ohledem na vliv Evropské unie. Dvě hlavní výzkumné otázky jsou formulovány následovně: Má PZI z Evropské …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to investigate the impact of FDI flows from the European countries to Singapore. The analysis focuses on the period between 1995 and 2013. The work begins with the review of the relevant literature. The most important findings about spillover, spinoff effects, and the main FDI determinants are summarized in tables. The empirical part reveals the trends of FDI in Singapore …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Josef Taušer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48824