Mgr. Aneta Boudová

Diplomová práce

Pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy před covidovou pandemií

Physical Activity of Pupils at Primary School before the COVID-19 Pandemic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou žáků na 1. stupni základní školy. Cílem práce je shromáždit dosavadní poznatky týkající se této tematiky a především vyhodnotit stav pohybové aktivity žáků před začátkem covidové pandemie. Teoretická část je v první řadě zaměřena na zdraví člověka. Dále je pozornost věnována pohybu, pohybové aktivitě a souvisejícím pojmům. Součástí je i kapitola o volném …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the physical activity of pupils at primary school. The work aims to gather existing knowledge about this area of interest and, in particular, to evaluate the state of the pupils’ physical activity before the COVID-19 pandemic. First, the theoretical part focuses on human health. Furthermore, attention is paid to movement, physical activity, and related terms. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Marek Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta