Alena Kolářová

Bakalářská práce

Vývoj potravinové alergie v prenatálním období

The development of food allergy in the prenatal period
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá otázkami možného vzniku potravinové alergie již během prenatálního vývoje jedince. V úvodní části je charakterizována potravinová alergie, alergeny a základní mechanismy imunopatologických reakcí. V práci je uveden přehled vývoje imunitního systému v prenatálním období a časně po něm a střevního lymfatického systému k představě o průchodu potravinového alergenu. Stěžejní …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of onset of food allergy during the prenatal development of an individual. The introductory part characterizes food allergies, allergens and basic mechanisms of immunopathological reactions. The thesis describes the development of the immune system in the prenatal period and early after and the intestinal lymfatic system with a focus on the passage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolářová, Alena. Vývoj potravinové alergie v prenatálním období. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.