Bc. Jan Šťastný

Diplomová práce

Implementace pravidel strategické hry pomocí JBoss JBPM

Rules implementation of strategic MMO game using JBoss JBPM
Anotace:
Cílem této práce bylo seznámit se s nástroji JBoss Drools a jBPM. S jejich pomocí pak byla implementována část pravidel strategické počítačové hry.
Abstract:
The aim of this work was to become familiar with tools JBoss Drools and jBPM. After that, part of rules of strategic computer game was implemented utilizing these tools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Žižka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky