Theses 

Etické otázky spojené s problematikou partnerství homosexuálů – Květa TAUBROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální péče / Sociální a charitativní práce

Květa TAUBROVÁ

Bakalářská práce

Etické otázky spojené s problematikou partnerství homosexuálů

Ethical questions concerning the homosexual partnership

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou, která je spojena s partnerstvím homosexuálů, kde je popsáno několik etických problémů, jako například registrované partnerství, adopce dětí homosexuálními páry, zvyklosti či postoje různých kultur a náboženství k homosexualitě. Zmíněna jsou i některá významná jména, jako například Jiří Hromada, šéfredaktor gay časopisů a gay aktivista, který dodnes bojuje za práva homosexuálů, či významné organizace, jako například SOHO, STUD, HRHO a mnoho dalších organi ací, které významným způsobem ovlivnily životy homosexuálů a napomohly k prosazení jejich práv. Homosexualita byla, je a do budoucna pravděpodobně ještě stále bude velmi diskutovaným tématem. Jedná se o celosvětový etický, ale i náboženský "problém". Přestože v Bibli není slovo homosexualita nikde vyřčeno, tak i přesto se dá říci, že je v Písmu svatém odmítána. (Lv 18,22; 20,13) Možnost adopce dítěte může, ale také nemusí být přáním mnoha homosexuálně orientovaných spoluobčanů. I tak jsou zde vysvětleny pojmy týkající se náhradní rodinné péče, postup, jak žádat o náhradní rodinnou péči, a možnost "dítěte ze zkumavky".

Abstract: This bachelor thesis deals with the topics which are connected with a partnership between homosexual persons. There is a description of few ethic problems, e.g. registered partnership, adoption by homosexual couples, convention and attitudes towards homosexuality in many different cultures and religions. Some important names e.g. Jiří Hromada (an editor of gay magazines and a gay activist) or important organizations e.g. SOHO, STUD, HRHO and many other organizations are mentioned as well. Homose uality was, is and probably will be discussed very much. It is a worldwide topic not only for ethic, but also for religion. Despite the fact that the Bible does not know the word "homosexuality", we can say that homosexuality is rejected by Scripture. (Lv 18,22; 20,13). The possibility of an adoption can be very often a wish of many homosexual orientated persons. That is why some terms connected with a compensatory family care, a procedure how apply for the compensatory family care and a possibility of IVF are concerned.

Klíčová slova: homosexualita, gay, lesba, LG, registrované partnerství, adopce, pěstounská péče, historie homosexuality, coming out, homosexuální chování, homosexuální orientace, bisexualita, dědičnost homosexuality, životní styl

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
  • Identifikátor: 21119

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

TAUBROVÁ, Květa. Etické otázky spojené s problematikou partnerství homosexuálů. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz