Bc. Filip Coufal

Diplomová práce

Pitný režim v triatlonu a jeho vliv na výkon sportovce

Fluids intake in triathlon and its effect on performance of sportsman
Anotace:
V této diplomové práci jsem se zaměřil na pitný režim v triatlonu a jeho vliv na výkon sportovce. Cílem práce bylo vytvořit informační a edukační materiál, analýzu získaných dat a vyhodnocení. Práce obsahuje v části dosavadních poznatků historii triatlonu a obecná pravidla závodu, syntézu fyziologických aspektů ovlivňujících sportovní výkon, také syntézu pitného režimu a výživy obecně, syntézu regenerace …více
Abstract:
In this thesis, I focused on fluid intake in triathlon and its effect on performance of athletes. The aim was to create an informational and educational material, data analysis and its evaluation. The work includes in the section ‘current knowledge‘ the history of triathlon and general rules, the synthesis of physiological aspects affecting athletic performance, the synthesis of fluid intake and nutrition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy