Ing. Jiří Bednařík

Bachelor's thesis

Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice

Procurements in the intercity rail passenger transport in the Czech Republic - Analysis of the Prague - Ostrava and Prague - České Budějovice Routes
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice“ je identifikace ekonomických a společenských výhod a nevýhod, které plynou ze zavedení veřejné soutěže o zajištění provozu na linkách Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice. Nejprve je vysvětlen význam Ostravy a Českých Budějovic v české …viac
Abstract:
The goal of this bachelor thesis “Procurements in the Intercity Rail Passenger Transport in the Czech Republic – Analysis of the Prague – Ostrava and Prague – České Budějovice Routes” is to identify economic and social advantages and disadvantages that may result from the implementation of procurements of transportation services in the Prague – Ostrava and Prague – České Budějovice routes. First, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta