Hana VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s malnutricí

Nursing process in care of patient with malnutrition
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA-I taxonomie II, jež se vztahují ke konkrétním potřebám jedince. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje informace o malnutrici, její etiopatogenezi a rozdělení, symptomům, její diagnostice a komplikacím …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create the schematic individual nursing care based on nursing diagnoses NANDA ? I taxonomie II, which refer to the specific needs of the individual. The thesis is divided into theoretical and practicals part. The theoretical partisdivided into three chapters. The first chapter contains information about malnutrition, its etiopatogenesis, distribution, symptoms, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Lukšová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Hana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s malnutricí. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra