Roman LEXA

Bakalářská práce

Projevy populismu u hnutí ANO

The manifestations of populism in the political movement ANO
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda hnutí ANO vykazuje projevy populismu v krátkém období před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2017. V teoretické části je nahlíženo na koncept populismu z mnoha různých úhlů. Analýzou jádra populismu jsou představena čtyři kritéria, která jsou v analytické části aplikována na vytvořená data. Tato data jsou tvořena prostřednictvím tří platforem, skrze které …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the identifying the populist manifestation in the political movement ANO 2011. The theoretical part discuses the theory of populism from different points of view. By analyzing the core of populism, four criteria are presented that are applied to the data generated in the analysis section. This data is selected from three platforms through which the movement ANO carries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEXA, Roman. Projevy populismu u hnutí ANO. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/