Roman LEXA

Bachelor's thesis

Projevy populismu u hnutí ANO

The manifestations of populism in the political movement ANO
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda hnutí ANO vykazuje projevy populismu v krátkém období před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2017. V teoretické části je nahlíženo na koncept populismu z mnoha různých úhlů. Analýzou jádra populismu jsou představena čtyři kritéria, která jsou v analytické části aplikována na vytvořená data. Tato data jsou tvořena prostřednictvím tří platforem, skrze které …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the identifying the populist manifestation in the political movement ANO 2011. The theoretical part discuses the theory of populism from different points of view. By analyzing the core of populism, four criteria are presented that are applied to the data generated in the analysis section. This data is selected from three platforms through which the movement ANO carries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEXA, Roman. Projevy populismu u hnutí ANO. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/