MUDr. Pavel Walder, Ph.D.

Disertační práce

Otevřená srovnávací studie k ověření bezpečnosti a efektivity použití trombocytárního koncentrátu k terapii laterální epikondylitidy humeru

Open Comparative Study to Verify the Safety and Effectiveness of Using Platelet Concentrate for the Treatment of Lateral Humeral Epicondylitis
Anotace:
Disertační práce s názvem: „Otevřená srovnávací studie k ověření bezpečnosti a efektivity použití trombocytárního koncentrátu k terapii laterální epikondylitidy humeru“ se zabývá použitím specifického typu autologní plasmy obohacené o trombocyty a také leukocyty. Obsahuje část teoretickou a tři části výzkumné: 1. analýzu vhodnosti Color power Doppler metody k diagnostice laterální entezopatie humeru …více
Abstract:
Dissertation titled: "Open Comparative Study to Verify the Safety and Effectiveness of Using Platelet Concentrate for the Treatment of Lateral Humeral Epicondylitis " deals with the use of a specific type of autologous plasma enriched by platelets and also leukocytes. It includes theoretical part and three parts of research: 1. analysis of the suitability of color power Doppler method to diagnose the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D., doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie

Práce na příbuzné téma