Nikola VOLRÁBOVÁ

Bakalářská práce

Social classes in Great Britain today

Social Classes in today's Great Britain
Abstract:
This undergraduate thesis deals with social classes in contemporary Britain. In the theoretical background, the historical development of classes is described with a special emphasis on the social changes caused by Thatcherism. The working class especially suffered major changes during that time. Additionally, the thesis describes different approaches of class classifications. The traditional classification …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálními třídami na území Velké Británie. V teoretické části práce zprvu mapuje historický vývoj tříd v britské společnosti a zvláštní pozornost věnuje dobám, kdy byla Margaret Thatcherová britskou premiérkou. Tehdy sociální třídy, konkrétně především třída dělnická, prodělaly velké změny. V další části práce popisuje různé přístupy ke klasifikování tříd a zaměřuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLRÁBOVÁ, Nikola. Social classes in Great Britain today. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/