Bc. Miloš Šilhár

Diplomová práce

Spoľahlivosť a vysoká dostupnosť servisne orientovaných systémov

Reliability and High Availability of Service-Oriented Systems
Abstract:
The thesis focuses on the problems of the current vehicle management system architecture. One problem that contemporary architecture affects is the high availability of the system. By using a service-oriented architecture with a messaging system the thesis proposes a means of ensuring high availability. The chosen messaging system, Apache Kafka, compares with other available messaging systems. The …více
Abstract:
Diplomová práca sa zmeriava na popísanie problémov aktuálnej architektúry systému správy polohy vozidiel. Jedným problémom, ktorý súčasnú architektúru postihuje je vysoká dostupnosť systému. Využitím servisne orientovanej architektúry so systémom zasielania správ práca predstavuje prostriedky na zaistenie vysokej dostupnosti. Zvolený systém zasielania správ, Apache Kafka, porovnáva s inými dostupnými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Matej Antol

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika